پاویون سنگ ایران

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی – تکنولوژی ها

ازمیر 7- 10 فروردین ماه