پاویون سنگ ایران

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی – تکنولوژی ها

ازمیر ۷- ۱۰ فروردین ماه