پاویون سنگ ایران

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی – تکنولوژی ها

ازمیر 8- 11 فروردین ماه