سمینار آموزشی آنالیز و تحلیل بازار های صادرات به ترکیه،چین،هند،ایتالیا،برزیل

محلات -1400/07/21

مدرس:جناب آقای علی شفیعی