سمینار آموزشی بازیافت و مدیریت باطله‌های معادن فلزی و سنگ

محلات -1400/07/20 

مدرس: جناب آقای مجید ذوالقدری