سمینار آموزشی رعایت الزامات ایمنی و بهداشت و محیط‌زیست در معادن رو باز

محلات -1400/07/20

مدرس: جناب آقای رضا کیوان پور