سمینار آموزشی چگونه باید در یک نمایشگاه بین‌المللی سنگ شرکت کنیم؟ 

محلات -1400/07/23 

مدرس: جناب آقای محمد حلاجیان