هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی

سنگ مشهد

1-4 شهریورماه 1401