سمینار آموزشی استخراج مدرن در معادن سنگ ساختمانی

مدرس :جناب آقای دکتر جواد محمدی

سمینار آموزشی خلق ارزش مشترک و مسئولیت اجتماعی مشترک

مدرس :جناب آقای محمد اکبری

چرا باید از امروز از سنگ ها محافظت کنیم ؟

مدرس :جناب آقای زان پیرآلگره

کانی سازی (Mineralization) حفاظت مادام العمر و ضد فرسودگی سنگ ها

مدرس :جناب آقای لونت دورتیول

آیا در معادن از سیم الماس به درستی استفاده میکنیم؟

مدرس :جناب آقای افه ینیف

سازمان مقاوم (تاب آور) در صنعت سنگ

مدرس :سرکار خانم دکتر زیبا یزدانی

صادرات خدمات مهندسی در زمینه ی فرآوری مواد معدنی

مدرس :جناب آقای دکتر فراز سلطانی