دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده
تهران
29 خرداد -1 تیر 1403
اولین نمایشگاه بین المللی ابزارالات صنعتی و کارگاهی
تهران
13-16 آبان 1403