باقیمانده تا شروع به کار نمایشگاه:

0روز0ساعت0دقیقه

مکان برگزاری نمایشگاه:

نام نمایشگاه:
نمایشگاه فناوری بین المللی مزرعه اتر 2015
تاریخ :
۲ تا ۵ مه ۲۰۱۹

محل نمایشگاه:
اربیل – عراق

منطقه نمایشگاه:
نمایشگاه بین المللی اربیل

نوع نمایشگاه:
بین المللی

نماینده نمایش مشخصات:
متخصصین قلب و عروق، متخصصین قلب و عروق، جراحان عروقی، رادیولوژیست های مداخله ای، پزشکان خانواده، جراحان قلب، مشاوران و کارآموزان، متخصصین مداخله ای، پزشکان، دانشجویان قلب و عروق، موسسات آموزش، تولید، شرکت های پزشکی، متخصصین غدد درون ریز، شرکت های دارویی

نماینده بازدید کننده:
متخصصین قلب و عروق، متخصصین قلب و عروق، جراحان عروقی، رادیولوژیست های مداخله ای، پزشکان خانواده، جراحان قلب، مشاوران و کارآموزان، متخصصین مداخله ای، پزشکان، دانشجویان قلب و عروق، موسسات آموزش، تولید، شرکت های پزشکی، متخصصین غدد درون ریز، شرکت های دارویی

دسته بندی :
بین المللی

بخش:
مراقبت های بهداشتی