دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران ، محلات/نیم ور – مهرماه ۱۳۹۸نام نمایشگاه: دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران


تاریخ: ۱۹-۱۶ مهرماه ۱۳۹۸


محل برگزاری: نمایشگاه دائمی نیم ور


متراژ ناخالص: ۹۰۰۰۰ متر مربع


متراژ خالص: ۶۰۰۰۰ متر مربع


بازدیدکنندگان: ۴۰۰۰۰


تعداد شرکت کنندگان: ۳۹۴ شرکت


شرکت کنندگان خارجی: ۱۴ کشور


بازدیدکننده خارجی: ۲۰۰۰


بازدیدکنندگان خارجی: از کشورهای CIS

 


جهت دریافت اطلاعات بیشتر، فرم زیر را تکمیل نمایید: