سومین نمایشگاه بین المللی سنگ مشهد 28-25 مرداد 1403

چرا نمایشگاه سنگ مشهد :

 نمایشگاه تخصصی سنگ و ساختمان مشهد با حضور مجموعه‌های فعال و معتبر حوزه سنگ و ساختمان کشور و شرکت‌های مرتبط در حوزه ماشین الات و تجهیزات از سراسر کشور و با تنوع بسیار شامل: تروارتن، مرمریت، مرمر، گرانیت و ….  در حال برگزاری است.
با توجه به پتانسیل ویژه استان خراسان و با وجود 80 معدن فعال و 200 واحد فرآوری سنگ، این استان در زمینه ساخت و ساز و وجود هلدینگ‌های بزرگ ساختمانی در مشهد و همچنین امکان دسترسی این منطقه به مرزهای زمینی با کشورهای همسایه همچون قزاقزستان، افغانستان، ترکمنستان و… جهت توسعه صادرات از قسمت شرقی کشور موقعیت خوبی می باشد و زمینه ساز مناسبی برای افزایش رشد و توسعه صادرات سنگ و تجهیزات ملی فراهم می کند.
شرکت فرجاد تجارت با بیش از یک دهه فعالیت مستمر در بخش نمایشگاهی صنعت سنگ، چه در بخش برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و چه در بخش حضور در نمایشگاه های خارجی به عنوان پاویون سنگ ایران با بررسی و مطالعه میدانی شهر مشهد، به دعوت و همکاری شرکت مدیر پروژه های نمایشگاهی امسال با هدف ایجاد یک نمایشگاه تخصصی سنگ با عنایت به پتانسیل ویژه مصرف سنگ در شهر مشهد، پیشینه صنعت سنگ در استان خراسان از سال ۱۳۴۸، معادن غنی در استان خراسان رضوی و استان‌های همجوار، موقعیت بسیار خاص در جهت دسترسی به همسایگان شرقی و شمالی کشور در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و وجود نخبگان ارزشمند تجربی و علمی صنعت سنگ اولین نمایشگاه تخصصی صنعت سنگ مشهد را با همکاری و حمایت سازمان صمت خراسان رضوی، شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن خراسان رضوی، انجمن سنگ خراسان رضوی و اتحادیه سنگ کاران مشهد برگزار کرده است.

نام نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی سنگ مشهد


تاریخ: 28-25 مرداد ماه 1403


محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی مشهد


فضای نمایشگاهی : 3700 مترمربع


تعداد کل شرکت کنندگان: 51 شرکت کننده


تعداد کل بازدیدکنندگان:  6200 بازدید کننده


تعداد بازدیدکنندگان خارجی : 15 بازدید کننده


برگزار کننده : شرکت فرجاد تجارت / شرکت مدیریت پروژه‌های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 


تعداد سالن ها: 2سالن


 آدرس سایت نمایشگاه : http://expo.ir


جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های ذیل تماس حاصل فرمایید:

9188650703 98+

8643222057-9 98+