سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران ، محلات/نیم ور – مهرماه 1400نام نمایشگاه: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران


تاریخ: 20-23 مهرماه 1400


محل برگزاری: نمایشگاه دائمی نیم ور


متراژ ناخالص: 90000 متر مربع


متراژ خالص: 60000 متر مربع


بازدیدکنندگان: 40000


تعداد شرکت کنندگان: 394 شرکت


شرکت کنندگان خارجی: 14 کشور


بازدیدکننده خارجی: 2000


بازدیدکنندگان خارجی: از کشورهای CIS

 


جهت دریافت اطلاعات بیشتر، فرم زیر را تکمیل نمایید: